mestcontainer-checkmark Deze website is onderdeel van Nijssen Fourages B.V. | Nieuw-Vennep | 0252 – 674 041

Hobbymatige paardenhouder

Hobbymatige paardenhouders houden paarden hoofdzakelijk als vrijetijdsbesteding en zonder winstoogmerk. Dit onderscheid wordt gemaakt op last van de meststoffenwet waar paarden sinds 2006 onder vallen.

Paardenmest moet opgeslagen worden op een vloeistofdichte plek met opstaande randen. Een mestcontainer is de ideale oplossing om te voldoen aan de gestelde eisen.

Nijssen Fourages biedt diverse soorten mestcontainers aan. Koop of huur een mestcontainer in combinatie met paardenmest afvoer, of in combinatie met ruwvoer en strooisels voor extra voordeel.

Bedrijfsmatige paardenhouder

Bedrijfsmatige paardenhouders houden paarden met een winstoogmerk. Als u bedrijfsmatig paarden houdt dient u rekening te houden met de meststoffenwet. Een onderdeel hiervan is het bijhouden van een uitgebreide mestadministratie.

Nijssen Fourages ontzorgt u bij de mestadministratie van uw paardenmest. Als u uw paardenmest laat afvoeren door ons leveren wij u de benodigde informatie voor uw mestadministratie.

Als u grote hoeveelheden paardenmest heeft is het interessant om te bekijken of dit geschikte of ongeschikte paardenmest is. Geschikte mest is verse paardenmest op basis van stro, dit kan u een interessant voordeel opleveren.

Mestcontainers

Bij Nijssen Fourages kunt u diverse formaten mestcontainers kopen en huren. Vooral voor de hobbymatige paardenhouder met relatief kleine hoeveelheden paardenmest bieden onze mestcontainers uitkomst.

Onze mestcontainers voldoen aan de voorgeschreven milieueisen. De mestcontainers zijn vloeistofdicht en hebben opstaande randen. Het is ookmogelijk om de containers af te dekken met een zeil of metalen overkapping.

Wij bieden nieuwe mestcontainers en gebruikte mestcontainers aan. U kunt uw mestcontainer bestellen in combinatie met mestafvoer en in combinatie met uw gewenste ruwvoer en strooisels.